Main » Grunnleggende
Hvorfor folk tror på konspirasjonsteorier
Hvorfor folk tror på konspirasjonsteorier

De siste årene har det vært en økende interesse for hvorfor folk tror på konspirasjonsteorier. Nyere kontroversielle eksempler på slike teorier inkluderer troen på at terrorangrep og masseskyting var iscenesatt hendelser orkestrert av den amerikanske regjeringen. Andre eksempler inkluderer troen på at legemiddelindustrien med vilje sprer sykdommer eller at vaksiner forårsaker sykdom i stedet for å forhindre dem. Selv om

Les Mer»Reaktiv reaksjonsforstyrrelse Årsaker og behandling
Reaktiv reaksjonsforstyrrelse Årsaker og behandling

Babyer bånd til voksne som gir dem en konsekvent, kjærlig omsorg. De kjenner igjen de voksne som beskytter dem og beroliger dem når de føler seg stresset. I de fleste tilfeller utvikler de sunne tilknytninger til sine primære omsorgspersoner, som foreldrene, barnehageleverandøren, eller kanskje en besteforelder som er veldig involvert. Men

Les Mer»Kjennetegnene på mental helse
Kjennetegnene på mental helse

Det har alltid vært lettere å definere psykiske sykdommer enn å definere mental helse. I USA har American Psychiatric Association tradisjonelt vært organisasjonen for å definere psykiske lidelser (begynnelse så tidlig som i 1917 da det ble kjent som Association of Medical Superintendents of American Institutions of the Insane). Nyli

Les Mer»Hvordan bli en informert forbruker av psykologiforskning
Hvordan bli en informert forbruker av psykologiforskning

Enten du skjønner det eller ikke, har du sannsynligvis vært forbruker av psykologiforskning på et tidspunkt. Nesten hver dag blir nye rapporter om funnene fra de siste psykologistudiene sendt på TV, skrevet ut i aviser, delt på sosiale medier eller sensasjonisert på talkshow. Bare plukk opp et hvilket som helst populært magasin for å se et antall selvhjelpsartikler som syntetiserer aktuell psykologiforskning. Hvorda

Les Mer»Hvordan placebo-effekten fungerer i psykologi
Hvordan placebo-effekten fungerer i psykologi

Sinnet kan ha en sterk innflytelse på kroppen, og i noen tilfeller kan til og med hjelpe kroppen med å leges. Sinnet kan til og med lure deg til å tro at en falsk behandling har reelle terapeutiske resultater, et fenomen som er kjent som placebo-effekten. I noen tilfeller kan disse placebos ha en innflytelse som er kraftig nok til å etterligne effekten av ekte medisinske behandlinger. Me

Les Mer»Hvordan fungerer reduksjonisme i psykologi?
Hvordan fungerer reduksjonisme i psykologi?

Reduksjonisme er en teori i psykologi sentrert om å redusere komplekse fenomener i deres mest grunnleggende deler. Det kontrasteres ofte med holisme, som er fokusert på å se på ting som en helhet. Formålet med reduksjonisme er å forenkle psykologiske hendelser og prosesser ved å se på deres minste elementer, og dermed "redusere" noe ganske komplekst til det mest enkle. Disse

Les Mer»Hva er Gestalt Psychology?
Hva er Gestalt Psychology?

Gestaltpsykologi er en tenkeskole som ser på menneskets sinn og atferd som en helhet. Når vi prøver å gi mening om verden rundt oss, antyder Gestalt-psykologien at vi ikke bare fokuserer på alle små komponenter. I stedet har tankene våre en tendens til å oppfatte gjenstander som en del av en større helhet og som elementer i mer komplekse systemer. Denne p

Les Mer»En oversikt over psykologi
En oversikt over psykologi

Psykologi er et bredt felt som omfatter studier av menneskelig tanke, atferd, utvikling, personlighet, følelser, motivasjon og mer. Å få en rikere og dypere forståelse av psykologi kan hjelpe mennesker med å oppnå innsikt i egne handlinger så vel som en bedre forståelse av andre. Hva er psykologi "> Psykologi er studiet av sinnet og atferden. Forskn

Les Mer»8 grunnleggende psykologiske fakta du trenger å vite
8 grunnleggende psykologiske fakta du trenger å vite

Psykologi er en kilde til fascinasjon for mange mennesker, og med god grunn. Ved å lære mer om det grunnleggende om menneskets sinn og atferd, klarer mennesker å få en større forståelse av seg selv og andre. Psykologer spiller også en viktig rolle i helsevesenet ved å hjelpe enkeltpersoner som opplever psykiske helseproblemer, utføre psykoterapi, undersøke forskjellige behandlingsalternativer og lære pasienter hvordan de skal håndtere symptomene sine effektivt. For noen m

Les Mer»Hvordan eksperimentell psykologi studerer atferd
Hvordan eksperimentell psykologi studerer atferd

Hvilke faktorer påvirker folks atferd og tanker "> Oversikt Hvorfor gjør folk tingene de gjør? Hvilke faktorer påvirker hvordan personlighet utvikler seg? Og hvordan former vår atferd og erfaringer vår karakter? Dette er bare noen få av spørsmålene som psykologer utforsker, og eksperimentelle metoder lar forskere lage og empirisk teste hypoteser. Ved å s

Les Mer»Hvordan brukt forskning brukes i psykologi
Hvordan brukt forskning brukes i psykologi

Anvendt forskning refererer til vitenskapelig studie og forskning som søker å løse praktiske problemer. Denne typen forskning spiller en viktig rolle i å løse hverdagsproblemer som ofte har innvirkning på liv, arbeid, helse og generelt velvære. Anvendt forskning brukes til å finne løsninger på daglige problemer, kurere sykdom og utvikle innovative teknologier. Det er m

Les Mer»American Psychological Association i USA
American Psychological Association i USA

American Psychological Association (APA) er den største profesjonelle og vitenskapelige organisasjonen av psykologer i USA. APA er basert i Washington, DC og har mer enn 130 000 medlemmer. Medlemskap i TFO er ikke begrenset til forskere eller klinikere; det inkluderer også pedagoger og psykologstudenter.

Les Mer»Oversikt over psykologi for nybegynnere
Oversikt over psykologi for nybegynnere

Psykologi er studiet av menneskets sinn og atferd. Mens utforskninger av disse to fagene går tilbake tusenvis av år, er den formelle psykologvitenskapen faktisk ganske ung. I løpet av slutten av 1800-tallet dannet Wilhelm Wundt det første eksperimentelle laboratoriet viet studiens psykologi, og markerte offisielt begynnelsen av psykologi som en disiplin som er atskilt fra filosofi og fysiologi. Hv

Les Mer»Hva skjer med kroppen din når du tenker?
Hva skjer med kroppen din når du tenker?

Hva skjer med kroppen din når du tenker? Du tenker kanskje at det er et enkelt spørsmål å svare på: en tanke er bare ord i hjernen din som får deg til å gjøre noe, ikke sant? I virkeligheten har dette spørsmålet plaget forskere i flere tiår, og det presise svaret er fremdeles noe som er gjenstand for forskning. Av denne

Les Mer»Faktorer som fører til aggresjon
Faktorer som fører til aggresjon

I psykologi refererer begrepet aggresjon til en rekke atferd som kan resultere i både fysisk og psykologisk skade på deg selv, andre eller gjenstander i miljøet. Denne typen atferd fokuserer på å skade en annen person fysisk eller mentalt. Det kan være et tegn på en underliggende psykisk helseforstyrrelse, en rusforstyrrelse eller en medisinsk lidelse. Forme

Les Mer»Rollen av katarsis i psykologi
Rollen av katarsis i psykologi

En katarsis er en emosjonell utgivelse. I følge psykoanalytisk teori er denne emosjonelle frigjøringen knyttet til et behov for å lindre ubevisste konflikter. For eksempel kan det å oppleve stress over en arbeidsrelatert situasjon føre til følelser av frustrasjon og spenning. I stedet for å lufte disse følelsene upassende, kan individet i stedet frigjøre disse følelsene på en annen måte, for eksempel gjennom fysisk aktivitet eller en annen stressavlastende aktivitet. Betydninge

Les Mer»Skinner Box eller Operant Conditioning Chamber
Skinner Box eller Operant Conditioning Chamber

En Skinner-boks, også kjent som et operativt kondisjoneringskammer, er et lukket apparat som inneholder en stang eller nøkkel som et dyr kan trykke på eller manipulere for å få mat eller vann som en type forsterkning. Denne boksen ble utviklet av BF Skinner, og hadde også en enhet som registrerte hver respons levert av dyret, så vel som den unike forsterkningsplanen som dyret fikk tildelt. Skinn

Les Mer»Danner en god hypotese for vitenskapelig forskning
Danner en god hypotese for vitenskapelig forskning

En hypotese er en tentativ uttalelse om forholdet mellom to eller flere variabler. Det er en spesifikk, testbar prediksjon om hva du forventer å skje i en studie. For eksempel kan en studie utviklet for å se på forholdet mellom søvnmangel og testytelse, ha en hypotese som sier: "Denne studien er designet for å vurdere hypotesen om at søvnmangel vil prestere dårligere på en test enn individer som ikke sover fratatt."

Les Mer»Typer interferens i psykologi
Typer interferens i psykologi

Interferens er en teori for å forklare hvordan og hvorfor glemme oppstår i langtidsminnet. Interferens er et minnefenomen der noen minner forstyrrer henting av andre minner. I hovedsak forekommer forstyrrelser når noe informasjon gjør det vanskelig å huske lignende materiale. Lignende minner konkurrerer, noe som gjør at noen blir vanskeligere å huske eller til og med glemme helt. På gr

Les Mer»Viktigheten av spenst
Viktigheten av spenst

Motstandskraft er det som gir mennesker den psykologiske styrken til å takle stress og motgang. Det er det mentale reservoaret av styrke som mennesker er i stand til å påkalle i tider med behov for å føre dem gjennom uten å falle fra hverandre. Psykologer mener at spenstige individer er bedre i stand til å håndtere slik motgang og gjenoppbygge livet etter en katastrofe. Å hånd

Grunnleggende